De Boom


Om aan brandstof te komen zijn opa Bak, Johan, Cor en Adrie op 17 februari 1945 een boom gaan kappen in Santpoort. Daarbij werden ze betrapt door een Duitse patrouille. De verslagen die zij daarvan hebben geschreven geven een goed beeld van wat er gebeurd is.

Achtergrond

Pa heeft wat achtergrondinformatie geschreven en een schets van de situatie gemaakt. In de aantekeningen van Adrie zat ook een schets. Afgaande op beide tekeningen moet dit ongeveer de locatie van de boom zijn.

Aanvullende info

Situatieschets Piet

Situatieschets Adrie

Foto’s huidige situatie

Uitgewerkte verslagen

Pa heeft alle handgeschreven verslagen overgetypt en bewaard. Het verslag van opa is een extract uit zijn dagboek dat hieronder staat.

Verslag Adrie

Verslag Cor

Verslag Johan

Verslag PJL Bak (opa)

Originele verslagen

Dit zijn scans van kopieën. Daardoor niet altijd even duidelijk, maar niet minder interessant. Waar het originele verslag van Cor is weet ik niet.

Verslag Adrie

Verslag Johan

Verslag PJL Bak

Overig

Het dagboek van opa van september 1944 tot in september 1945 en kopieën van documenten van Johan.

Dagboek PJL Bak

Documenten Johan